KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/19

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i ślubowanie klasy I

03.09.2018 r.

6

Obchody 100-lecia niepodległości

07.11.2018 r., godz. 18.00

7

Konsultacje

15.11.2018 r.

9

Dyskoteka andrzejkowa

28.11.2018 r.

10

Zebrania z rodzicami / informacje o zagrożeniach oceną ndst i naganną z zachowania

05.12. 2018 r.

11

Zimowa przerwa świąteczna

23.12. 2018 r.- 31.01.2019 r.

12

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych oraz ocen z zachowania na koniec pierwszego okresu

Do 9  stycznia  2019 r.  do godz. 14.00

14

Ferie zimowe

14.01 - 27. 01.2019 r.

15

Dyskoteka walentynkowa

06. 02.2019 r.

17

Konsultacje

21. 03 2019 r.

18

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04  –23. 04  2019 r.

 

19

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum i w SP

 

 

 

 

10 -12 kwietnia 201 8 r. . egzamin gimnazjalny

15 - 17 kwietnia 2019 r. - egzamin ósmoklasisty

 

 

23

Zebrania z rodzicami/ informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i zachowaniami nagannymi na koniec roku

6.05.2019 r.

24

Piknik rodzinny

09.06.2019 r. 

25

Klasyfikacja roczna

Wystawianie ocen - do 6 czerwca do godz. 14.00

 

27

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 i konferencja plenarna

21 czerwca 2019 r.

 

Dni ustawowo wolne: 01.11.2018 r.  (czwartek) - Wszystkich Świętych, 01.05.2019 i 03.05.2019 r. - Święta Majowe,  a także 20. 06. 2019 r. - Boże Ciało.

 

Pozostałe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.05.2019 r. oraz 19.06. 2019 r. Ponadto uczniowie mają dni wolne na czas egzaminów: 10 -12 kwietnia 2018 r. -  egzamin gimnazjalny oraz 15 - 17 kwietnia 2019 r. - egzamin ósmoklasisty

Podanych terminów nie należy traktować jako ostateczne. Mogą one ulec zmianie!

Script logo